foglalkoztatas_aktivitas_jelentosege

foglalkoztatas_aktivitas_jelentosege.ppt — Microsoft PowerPoint presentation, 10023Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
Foglalkoztatás/aktivitás jelentősége
Csoó Lászlóné
2011. 02. 10.
RÉVFÜLÖP
Mi a foglalkoztatás célja?
Foglalkoztatás = tevékeny élet, aktivitás
Tevékeny élet biztosításával az ellátott élete tartalommal, értelemmel tölthető meg.
Mit kap az ellátott a jól megszervezett foglalkoztatással?
Pozitív élményt
Jó hangulatot, derűt, örömöt
Értékes perceket
Megnyugvást
Szórakoztató perceket
Új ismereteket
Lehetőséget a visszaemlékezésekre
Önbecsülést, sikerélményt
A közösséghez való tartozás érzését
Emberi méltóságban megerősítést.

Mi szükséges a jó foglalkoztatás biztosításához?
Megfelelő feladat
Alkalmas hely
Kezdeményezés, irányítás, flexibilitás
Az ellátottak ismerete
Az ellátottat elfogadó, ítéletmentes munkatárs
Mi jellemzi a jó foglalkoztatást?
Mindig legyen konkrét célja (értelmes, felnőtt embert lekötő tevékenység)
Rendszeres legyen
Legyen egyszerű (mindenki számára sikert nyújtó)
Az elvárások reálisak legyenek (kerüljük a kudarc élményt)
Kornak és egészségi állapotnak, helyzetnek megfelelő.
A helyszínek változatosak legyenek. Legyen szabad levegőn is program.
Legyen fizikai kontaktusuk az emberekkel (az érintés fontossága)
Olyan emberek vegyék körül az ellátottakat, akik ismerik életútjukat, kultúrájukat, vallásukat
Fontos az
Empátia,
Türelem,
Rugalmasság,
A másik ember tisztelete, megértése, elfogadása
Nem maradhat el az elismerés.
A foglalkoztatást akadályozó tényezők
Ellenállás
fontos megtalálni, mi az ellenállás IGAZI oka

Zavaró környezet – zavaró körülmények
Tárjuk fel a zavaró körülmények, igyekezzünk megszűntetni azokat
(helyszín, személyzet, csoportösszetétel, nem megfelelő program)
A foglalkoztatás személy és tárgyi feltételei
Személyi feltételek:
Team munka fontossága.
Felkészült munkatárs (aki nem több és nem is kevesebb mint amennyinek lenni kell)
Tárgyi feltételek:
A foglalkozásokra alkalmas helyiség
Megfelelően előkészített anyagok, eszközök,
Kényelmes, zavaró körülményektől mentes hely
Egyéb feltételek:
időpontok jó megválasztása
Rendszeresség
Következetesség

Milyen programokkal tehetjük tevékennyé a lakók életét?
Egyszerű jártasságot igénylő napi feladatok (virággondozás, söprögetés, rendrakás, asztalterítés, stb)
Szórakoztató, kulturális programok (film nézés, felolvasás, előadások, zenehallgatás, ünneplés, megemlékezések, találkozások más generációkkal, stb.)
Az alkotás örömét előhozó programok (kézimunkák, dísztárgy, dekoráció készítés, sütés-főzés, kertészkedés, versírás, stb.)
Terápiás jellegű programok
Aroma terápia
Zene terápia
Mozgás terápia
Emlékezés terápia
Beszélgetés, meghallgatás
Hitélet (lelkitöltődés, szertartások, bibliakörök, stb.)

A foglalkoztatások formái
Egyéni foglalkozások (beszélgetéstől a haldoklóval való együttlétig)
Kiscsoportos foglalkozások (nótakörtől a felolvasásig)
Nagycsoportos foglalkozások (tornától az intézményi karácsonyig)
Szabadtéri foglalkozások (sétától a kertgondozásig)
Műhelyfoglalkozások (kézimunkától a szalvéta hajtogatásig)
A foglalkoztató – ellátottak kapcsolata Milyen legyen a hozzáállásunk?
Soha sem feledhetjük, hogy az ellátottunk nem tárgy!
Fontos az együttérzés, megértő türelem, elfogadás
Elfogadjuk az ellátottat olyannak, amilyen – nem akarjuk nevelni, ne bagatellizáljuk el problémáit -
Odafigyelünk arra, amit mond. Vegyük észre örömét és bánatát egyaránt. Szeretetteljes légkör vegye körül a gondozottat.
Az ellátottnak éreznie kell, hogy érdekel bennünket az, hogy vele mi történik.
Segítjük őket a világban maradni, a családi kapcsolataikat fenntartani, a külvilág és az otthon között hidat verni, hogy ne szigetelődjenek el a világtól.
A külvilággal való jó kapcsolat megtartása, az ismeretek megőrzése, és aktualizálása szükséges.
Lehetőleg egyenrangú, segítő partneri kapcsolat alakuljon ki. (Nem főnök-beosztott kapcsolat)
·

A LEGJOBB BARÁT MODELL (Virginia Bell)
Szemlélet:
Nemcsak az a fontos, mit teszel, hanem az is, hogyan vagy jelen.
A gondozott nem tárgy, hanem személy, akinek a „legjobb barátja” vagy.
A gondozottban fedezd fel az embert, akiben ott él a múltja, a családja (egyediek, megismételhetetlenek vagyunk).
A gondozottban mindig lásd meg a jót (megmaradt képességekre épülő gondoskodás, ítéletmentesség).
Attitűd:
empátia, jó kommunikáció, jó hozzáállás...
Csoportmunka:
Egymást kiegészítjük. Nem csak a foglalkoztató feladata a tevékeny élet biztosítása!

A jó foglalkoztató: STRAMM+
Szeret az idősekkel dolgozni
Természetes, nem játssza meg magát
Rugalmas, képes változtatni dolgokon, ha kell
OdaAdó, odafigyelő: egészen jelen van
Megértő: vajon mit érezhet az ellátott itt és most?
Megbízható: lehet rá számítani
+ - Pozitív gondolkodású: pozitívan gondolkodik önmagáról, a munkájáról és a gondozottakról
 

Created with pptHtml
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek