Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Szakmai anyagok Révfülöp 2011 demens_lakok_kepessegmegorzo_rehabilitalo_programja
Bekezdések

demens_lakok_kepessegmegorzo_rehabilitalo_programja

Demens lakok kepessegmegorzo- rehabilitalo programja.ppt — Microsoft PowerPoint presentation, 8431Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
Alcím mintájának szerkesztése
Demens lakók képességmegőrző, rehabilitáló programja Evangélikus Diakóniai Otthon Kaposszekcső Kaposszekcső, 2010. 09. 14. Németh Győzőné1. Játékos tevékenységközpontú képességmegőrzés, rehabilitálás
2. Képesség-rehabilitálás területei
3. Demencia mértéke szerinti egyéni rehabilitáció
4. Demens lakók csoportos rehabilitációja
5. Irásbeli dokumentálásTanulási folyamat, amelyet tevékenységbe ágyazunk be és gyakorlás során mutatható ki az eredmény.
Fontos szempontok:
Lakók fejlettségi foka
Bizalmas, szeretetteljes, oldott légkör megteremtése
Ingergazdag, vonzó környezet biztosítása
Képesség megtartása, rehabilitációja
Bő repertoár módszerekben, eszközökben
Képességfejlesztő játékok alkalmazásaMozgás rehablitációja
Testi képességek (mozgáskoordináció)
Finommotorika (kéz-és újjak koordinációja)
Testséma (énkép)
Téri tájékozódás
II. Értelmi képességek rehabilitációja
Érzékelés, észlelés
Emlékezet
Figyelem, megfigyelő képesség
Gondolkodás
Matematikai műveletek
Kommunikáció
III. Szociális képességek rehabilitációja
Szeretet
Tisztelet
Tolerancia
Empátia
AlkalmazkodásSúlyos demens lakók egyéni képesség-rehabilitáló programja
Legtöbb türelem, odafigyelés, segítségnyújtás
Szeretetteljes, bizalmas légkör
Irányított tevékenység
Eszközei: kirakók, összerakók
Képi anyagai: egyszerű formák, növények, állatok, használati tárgyak

NEM AZ EREDMÉNY A FONTOS, HANEM A TEVÉKENYSÉG!

2. Középsúlyos demens lakók egyéni képesség-rehabilitáló programja
Nagyrészt tevékenység útján
Verbális- kommunikációs játékok
Kevesebb segítség adás, önálló munkára ösztönzés
Eszközei: kirakók, összerakók, dominók, kártyák, egyszerű társasjátékok
Képi anyagai: mindennapokból ismert formák – változatos képi környezetben, színben, nagyságban, szimmetrikus mértani formák


3. Enyhe fokú demens lakók képesség-rehabilitáló programja
Normál lakók programjától kismértékű eltérés
Kiscsoportos formában, szóbeli irányítással
Nagyobb önállóságra ösztönzés
Eszközei: bonyolultabb kirakók, összerakók, dominók, kártyák, társasjátékok
Képi anyagai: bonyolultabb, összetettebb formák – ingergazdag háttérrel, asszimmetrikus mértani alakzatokHelye: tetőtéri társalgó (lakótér)
Gyakorisága: heti 2-3 alkalom
Célja:
Hasznos idő eltöltése
Közös élmények szerzése
Közösségfejlesztés
Meglévő képességek szinten tartása, önálló megnyilvánulás
Tartalma:
Közös torna (utánzó mozgások, változatos eszközök)
Ritmusérzék, egyenletes lüktetés kifejezése változatos mozgásformával ( taps, dobolás, dobogás, érintés)
Mondókák, dalok, versek, tanulságos mesék
Testséma, időbeli- térbeni tájékozódás
Kommunikációs, anyanyelvi közösségépítő játékok alkalmazása


Demencia fokának lehetőség szerinti felismerése
- előgondozás (környezettanulmány)
- mini mentál teszt ( beköltözéskor)

Képesség-felmérő lapok (félévente frissítve)
- képességek, szociális állapot, kommunikáció, mozgásrehabilitálás, téri tájékozódás
- Egyéni és csoportos foglakozások, beszélgetések , viselkedések megfigyelései


Mentálhigiénés dokumentáció (kéthavonta, váratlan állapot változás esetén soron kívül)
- Előző felmérés óta eltelt időszak tapasztalatai
- Célok, feladatok, módszerek meghatározása
- Ápoló személyzet, intézményi lelkész tapasztalatainak összegzése (team)KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Németh Győzőné, Marianna
Zerényi Szilvia
Rajczi Emília
EDO Kaposszekcső
Mentálhigiénés munkatársak


 

Created with pptHtml
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek