Szakképesítés szintjei

 

Az OKJ-szám 1-2. számjegye:  

 

21: alapfokú részszakképesítés, 

 

Alapfokú szakképesítések

 

21. Befejezett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítések

 

Befejezett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítések azok az alapfokú iskolai végzettség nélkül is megszerezhető képesítések, amelyek kevés elméleti ismeretet, inkább gyakorlati készséget biztosítanak és szakképzettséget igénylő, elsősorban fizikai erőkifejtést kívánó meghatározott munkakörök, foglalkozások ellátására jogosítanak.

 

 

 

31: alsó középfokú részszakképesítés, 

 

32: alsó középfokú szakképesítés, 

 

33: alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, 

 

34: középfokú szakképesítés, 

 

Középfokú szakképesítések

 

Alapfokú iskolai végzettséghez (alapműveltségi vizsgához) kötött szakképesítések azok a képesítések, amelyek megszerzésének feltétele legalább az általános iskola utolsó évfolyamának eredményes befejezése, illetve az alapműveltségi vizsga. Az e főcsoportba tartozó szakképesítések alapfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, elsősorban fizikai erőkifejtést kívánó meghatározott munkakörök, foglalkozások ellátására jogosítanak.

 

 

 

A főcsoport csoportjai:

 

31. Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések.

 

32. Alapfokú iskolai végzettséghez és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések.

 

33. Alapműveltségi vizsgához kötött szakképesítések.

 

34. Alapműveltségi vizsgához és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések.

 

A 32. és 34. csoportba azok a szakképesítések tartoznak, amelyek megszerzéséhez az alapfokú végzettség (alapműveltségi vizsga) mellett egy korábbi szakképesítés megléte is követelmény.

 

 

 

51: felső középfokú részszakképesítés, 

 

52: felső középfokú szakképesítés, 

 

53: felső középfokú szakképesítés-ráépülés, 

 

Középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések azok a képesítések, amelyek megszerzésének feltétele az eredményes érettségi vizsga letétele, illetve a középiskolai végzettséget igénylő, leginkább elméletigényes, de fizikai erőkifejtést is kívánó munkakörök, foglalkozások, részben a szellemi tevékenységek ellátására jogosítanak.

 

 

 

A főcsoport csoportjai:

 

51. Középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések, amelyek szakmunkás munkakör ellátására jogosítanak.

 

52. Középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések, amelyek inkább szellemi tevékenység ellátására jogosítanak.

 

53. Középiskolai végzettséghez és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések.


 

 

 

 

54: emeltszintű szakképesítés, 

 

55: emeltszintű szakképesítés-ráépülés, 

 

Felsőfokú szakképesítések

 

54. Középiskolai végzettséghez vagy középiskolai végzettséghez és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött (a felsőoktatás körén kívül eső) felsőfokú szakképesítések.

 

55. Középiskolai végzettséghez kötött akkreditált felsőfokú szakmai képesítések.

 

 

 

62-71: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

 

Külön főcsoportba tartoznak azok a szakképesítések, amelyek megszerzésének előfeltétele a felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) végzettség és magas szintű elméleti ismereteket kívánó szellemi tevékenység végzésére jogosítanak.

 

 

 

A főcsoport csoportjai:

 

62-71. Felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) végzettséghez kötött, a felsőoktatás körén kívül eső felsőfokú szakképesítések

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek