Azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt

próbaidő-alatt-azonnali-hatállyal_minta.pdf — PDF document, 102Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
…………………. 
részére
 
 
 
………….. -nél fennálló munkaviszonyát a 2012. évi I. tv (Mt.) 64.§ (1) bekezdés c) pontja 
alapján, hivatkozva a 79.§ (1) bekezdés a) pontjára  
 
PRÓBAIDŐ ALATT AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSSAL 
megszüntetem. 
Tájékoztatom, hogy munkabérét, valamint a munkaviszony megszüntetése vonatkozásában 
kiállított igazolásokat és iratokat a mai napon átveheti.  – ha ki tudja adni aznap, ezt kell írni 
 
/ ha nem tudja, az Mt. ezt írja elő:  
 
Tájékoztatom, hogy munkabére, valamint a munkaviszony megszüntetése vonatkozásában 
kiállított igazolás és iratok legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő ötödik munkanapig 
kiadásra kerül az Mt. 80.§ (2) bekezdése alapján. 
Utasítom, hogy a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által munkavégzés 
céljából átadott eszközöket, iratokat a mai napon ................................. munkavállalónak, 
átadó-átvevő jegyzőkönyvvel adja át. – ha van ilyen, akkor ez a törvény által előírt szöveg, ha 
nincs, ez is kihagyható 
 
Jelen intézkedésem ellen az Mt. 287.§-a alapján a próbaidő alatti azonnali hatályú  felmondás 
kézhezvételét követő 30 napon belül az illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz (1027 Budapest, Királyfürdő u. 4.) fordulhat. 
 
Budapest, 2014…………………. 
 
 
 
 
Munkáltató 
 
 
 
A felmondás egy példányát 2014…………….. napján átvettem. 
 
 
 
Munkavállaló 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek