Mikor tagadhatja meg a munkát a dolgozó?

Mik a legfontosabb szabályok, és milyen következményekre számíthatunk? Összefoglaltuk.

 

2014-10-01.

 

Megtagadhatja a munkavégzést, munkavédelmi képviselőhöz fordulhat vagy akár a hatóságot is felkeresheti a munkavállalónk, ha nem tartjuk be a munkavédelmi előírásokat.

 

A munkabiztonság szerepe és célja, hogy megteremtsük magunk, mások, foglalkoztatók és foglalkoztattak részére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit. A munkáltató felelősségi körébe tartozik, hogy a hatályos törvényi előírásoknak megfeleljen, és munkavállalóival betartassa ezen követelményeket.

 

A munkáltató köteles figyelni a veszélyek elkerülésére, a veszélyhelyzetek keletkezési helyükön történő leküzdésére, az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, továbbá köteles megelőző stratégiákat kialakítani. A munkavédelmi tevékenységek egy részét csak közép-, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező személy láthatja el. A munkavédelmi képviselő feladata meggyőződni a munkahelyek egészséges és biztonságos munkavégzést nem veszélyeztető követelményeinek érvényesüléséről, a védőeszközök biztonságos állapotáról.

 

Csakhogy nem csak a hatóságok szankcionálhatják a munkáltatókat: bizonyos esetekben a dolgozók is megtagadhatják a munkavégzést.

 

Ezek a munkavállaló munkavédelmi jogai:

 

– munkáltatóként biztosítsuk számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;

 

– oktassuk ki az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekről;

 

– biztosítsuk számára a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket, munka- és védőeszközöket; illetve az előírt védőitalt;

 

– adjuk át neki a tisztálkodószereket, és biztosítsuk számára a tisztálkodási lehetőséget;

 

– kezdeményezheti a soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat elvégzését;

 

– adjunk azonnali tájékoztatást az egészségét vagy biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszélyről.

 

 

 

Ezt teheti a munkavállalónk, ha nem tartjuk be az előírásokat:

 

1. Jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök működő képtelensége, illetve hiánya.

 

2. Megtagadhatja a teljesítést, ha a munkáltató utasításának teljesítésével közvetlenül és súlyosan másokat veszélyeztetne.

 

3. Munkavédelmi képviselőhöz, munkahelyi munkavédelmi bizottsághoz (ahol van, a helyi szakszervezethez) fordulhat.

 

4. Sérelem esetén a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

 

Alapelv, hogy a munkavállalót nem érheti hátrány az egészséges és biztonságos munkakörülmények érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek