Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Szakmai anyagok Munkaügy Jegyzőkönyv, azonnali hatályú felmondás átvételének megtagadásáról
Bekezdések

Jegyzőkönyv, azonnali hatályú felmondás átvételének megtagadásáról

 

Jegyzőkönyv, azonnali hatályú felmondás átvételének megtagadásáról

 

 

 

amely felvételre került a …………. Munkáltató székhelyén (……………) 2014. ………

 

napján órakor az alábbi célból:

 

 

 

Munkáltató,

 

[munkavállaló neve] (lakcíme: [lakcím]; anyja neve: [anyja neve]; születési helye és ideje:

 

[születési hely és idő] a Munkavállaló részére a [dátum] napján kelt munkaszerződéssel

 

létesített határozatlan idejű munkaviszonyának azonnali hatályú felmondását kívánta

 

átadni a fent rögzített időpontban.

 

 

 

A Munkavállaló munkaviszonya munkáltatói azonnali hatályú felmondásának átvételét

 

megtagadta.

 

 

 

Az Mt. 24. § (1) bekezdése szerint az írásbeli jognyilatkozat akkor is közöltnek tekinthető, ha

 

a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan

 

megakadályozza. Erre tekintettel a Munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása közöltnek tekintendő.

 

 

 

Tekintettel az Mt. 24. § (4) bekezdésére, miszerint vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet

 

terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerűen megtörtént, a Munkáltató nevében a

 

jelen jegyzőkönyvet vettem fel az azonnali hatályú felmondás átvételének megtagadásáról a

 

későbbi bizonyítás megkönnyítése érdekében.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

______________________________

 

 

 

                        Intézményvezető

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

 

1.

 

Név:

 

Lakcím:

 

Személyi igazolványszám:

 

Aláírás:

 

 

 

2.

 

Név:

 

Lakcím:

 

Személyi igazolványszám:

 

Aláírás:

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek