Az egészségügyi szakképzésről

Egészségügyi szakképzésről.pdf — PDF document, 422Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Az egészségügyi 
Az egészségügyi 
szakképzés rövid 
szakképzés rövid 
történeti áttekintése
történeti áttekintése
Demeter Józsefné 
Demeter Józsefné -- Sövényi Ferencné
Sövényi Ferencné
Egészségügyi Szakképző és 
Egészségügyi Szakképző és 
Továbbképző Intézet
Továbbképző Intézet
2011. 02. 24.
2011. 02. 24.
background image
Az egészségügyi szakképzés 
Az egészségügyi szakképzés 
korszakai
korszakai
I. szakasz: a szakképzés 
I. szakasz: a szakképzés 
előhírnökei
előhírnökei
II. szakasz: szakiskolai 
II. szakasz: szakiskolai 
és szakközépiskolai 
és szakközépiskolai 
és szakközépiskolai 
és szakközépiskolai 
képzések
képzések
III. szakasz: első és 
III. szakasz: első és 
másodfokú szakosítók 
másodfokú szakosítók 
korszaka
korszaka
IV. szakasz: 
IV. szakasz: 
Szakképzési törvény és 
Szakképzési törvény és 
OKJ 
OKJ 
background image
Ókortól a XX. századig
Ókortól a XX. századig
Ókori hinduknál kiépített 
Ókori hinduknál kiépített 
kórházi szervezet működik
kórházi szervezet működik
Középkorban egyházi 
Középkorban egyházi 
rendek alakultak ápolásra
rendek alakultak ápolásra
1860 
1860 –– nővérképző központ 
nővérképző központ 
1860 
1860 –– nővérképző központ 
nővérképző központ 
(Florance Nightingale)
(Florance Nightingale)
1849 
1849 –– a honvédcsapatok 
a honvédcsapatok 
országos főápolója (Kossuth 
országos főápolója (Kossuth 
Zsuzsa) 
Zsuzsa) 
1885 
1885 –– Betegápolónői 
Betegápolónői 
Intézet (oktató
Intézet (oktató--módszertani 
módszertani 
központ)
központ)
background image
1910 
1910 -- 1945
1945
1920 
1920 –– Debrecen Ápoló
Debrecen Ápoló-- és 
és 
Védőnőképző Intézet
Védőnőképző Intézet
1922 
1922 –– Magyar 
Magyar 
Vöröskereszt 
Vöröskereszt ––
ápolótanfolyam
ápolótanfolyam
ápolótanfolyam
ápolótanfolyam
Megalakult pl.
Megalakult pl.

– Márta Ápolónő Egyesület
Márta Ápolónő Egyesület

– Diakonissza Ápolónőképző 
Diakonissza Ápolónőképző 
Intézet
Intézet

– Pesti Izraelita Nőegylet 
Pesti Izraelita Nőegylet 
Ápolónő Otthona
Ápolónő Otthona
A betegápoló rendeket 1948
A betegápoló rendeket 1948--
1950 között oszlatták fel 
1950 között oszlatták fel 
background image
Ápolóképzés 1946
Ápolóképzés 1946--tól
tól
OKJ előtt
OKJ előtt

– 1946
1946--1978 általános 
1978 általános 
betegápoló, általános ápoló, 
betegápoló, általános ápoló, 
ápolónő
ápolónő

– 1972
1972--1977 általános 
1977 általános 
rendelőintézeti assz., csecs
rendelőintézeti assz., csecs--
OKJ (1993
OKJ (1993-- ))

– 14/1994. (IX. 15.) NM 
14/1994. (IX. 15.) NM 
rendelet
rendelet

– 9/1998. (XII. 2.) EüM 
9/1998. (XII. 2.) EüM 
rendelet
rendelet
rendelőintézeti assz., csecs
rendelőintézeti assz., csecs--
és gyermekgond
és gyermekgond

– 1975
1975--1996 általános ápoló és 
1996 általános ápoló és 
általános asszisztens
általános asszisztens
Elsőfokú szakosító
Elsőfokú szakosító

– 1975
1975--1999 Felnőtt szakápoló
1999 Felnőtt szakápoló
Technikus bizonyítvány
Technikus bizonyítvány

– 1992
1992--1996 Felnőtt szakápoló
1996 Felnőtt szakápoló
rendelet
rendelet

– 21/2002. (V. 3.) NM 
21/2002. (V. 3.) NM 
rendelet
rendelet

– 32/2008. (VIII. 12.) 
32/2008. (VIII. 12.) 
EüM rendelet
EüM rendelet

– 1/2011. (I. 7.) NEFMI 
1/2011. (I. 7.) NEFMI 
rendelet
rendelet
background image
Képzési formák 
Képzési formák –
– OKJ előtt
OKJ előtt
Általános betegápoló
Általános betegápoló

– 1946
1946--1978 között: 
1978 között: 
-
-nappali képzés 2 év
nappali képzés 2 év
-
-munka mellett 3 év
munka mellett 3 év
Ált. rendelőintézeti assz. …..
Ált. rendelőintézeti assz. …..

– 1972
1972--1977 között: 
1977 között: 
Elsőfokú szakosító képzések 
Elsőfokú szakosító képzések 
(1975
(1975--1999)
1999)
23 szak 
23 szak –
– (11 csak 
(11 csak 
érettségizetteknek) 
érettségizetteknek) –
– 10 hó (1 
10 hó (1 
tanév) pl.
tanév) pl.
-
- Felnőtt szakápoló (+ kísérleti és 
Felnőtt szakápoló (+ kísérleti és 
technikus képzés)
technikus képzés)
-
- Szülésznő
Szülésznő

– 1972
1972--1977 között: 
1977 között: 
középiskola 4 év
középiskola 4 év
Általános ápoló és ált. assz.
Általános ápoló és ált. assz.

– 1975
1975--1996 között: 
1996 között: 
-
- szakközépiskola 4 év
szakközépiskola 4 év
-
- szakiskola 3 év
szakiskola 3 év
-
- szakiskola 
szakiskola –– munka 
munka 
mellett 2 év
mellett 2 év
-
- szakiskola GYES mellett
szakiskola GYES mellett
-
- Szülésznő
Szülésznő
-
- Mentőápoló
Mentőápoló
-
- Gyermekápoló
Gyermekápoló
-
- Fizioterápiás asszisztens
Fizioterápiás asszisztens
Másodfokú szakosító képzések 
Másodfokú szakosító képzések 
(1976
(1976--1996)
1996)
10 hó (1 tanév) pl.
10 hó (1 tanév) pl.
-
- Műtős szakasszisztens
Műtős szakasszisztens
-
- Aneszteziológia szakasszisztens
Aneszteziológia szakasszisztens
background image
Néhány további szakképesítés OKJ 
Néhány további szakképesítés OKJ 
előtt
előtt
Röntgenasszisztens 
Röntgenasszisztens 
(1949
(1949--))
Gyógyszertári 
Gyógyszertári 
asszisztens (1954
asszisztens (1954--))
asszisztens (1954
asszisztens (1954--))
Ált. laboratóriumi 
Ált. laboratóriumi 
asszisztens (1949
asszisztens (1949--
1997)
1997)
Fogászati (fogorvosi) 
Fogászati (fogorvosi) 
asszisztens (1950
asszisztens (1950--))
background image
Országos Képzési Jegyzék
Országos Képzési Jegyzék
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos 
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos 
Képzési Jegyzékről 
Képzési Jegyzékről –– azonosító 13 számjegyű, 
azonosító 13 számjegyű, 
60…., 61…
60…., 61…
12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos 
12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos 
Képzési jegyzékről 
Képzési jegyzékről –– azonosító 8 számjegyű, 52 …., 
azonosító 8 számjegyű, 52 …., 
Képzési jegyzékről 
Képzési jegyzékről –– azonosító 8 számjegyű, 52 …., 
azonosító 8 számjegyű, 52 …., 
54 …. „i” betű megjelenése, és megfeleltetés
54 …. „i” betű megjelenése, és megfeleltetés
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az OKJ
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az OKJ--ról és az OKJ
ról és az OKJ--
ba történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 
ba történő felvétel és törlés eljárási rendjéről –– a 
moduláris szakképzés alapja
moduláris szakképzés alapja
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az OKJ
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az OKJ--ról és az 
ról és az 
OKJ módosításának eljárásrendjéről
OKJ módosításának eljárásrendjéről
background image
OKJ
OKJ--s ápolóképzés
s ápolóképzés
1996
1996--2008 között „i” jelű 
2008 között „i” jelű 
képzés az OKJ
képzés az OKJ--ban
ban
1994
1994--2005 között megfelel a 
2005 között megfelel a 
Tanács 77/452 EGK 
Tanács 77/452 EGK 
irányelvnek 
irányelvnek 
2005
2005--től irányadó:
től irányadó:
2005
2005--től irányadó:
től irányadó:
az Európai Parlament és a 
az Európai Parlament és a 
Tanács 2005/36/EK irányelve 
Tanács 2005/36/EK irányelve 
a szakmai képesítések 
a szakmai képesítések 
elismeréséről (3. szakasz 31. 
elismeréséről (3. szakasz 31. 
cikk az Általános ápolók 
cikk az Általános ápolók 
képzéséről, valamint az V.2. 
képzéséről, valamint az V.2. 
melléklet 
melléklet –– a képzési 
a képzési 
programról és a bizonyítvány 
programról és a bizonyítvány 
kibocsátójáról
kibocsátójáról
background image
Rész
Rész--szakképesítésekből 
szakképesítésekből 
a továbblépés lehetősége
a továbblépés lehetősége
Ápolási asszisztens
Ápolási asszisztens

– Maximum 1200 óra
Maximum 1200 óra
Gyakorló ápoló
Gyakorló ápoló

– Maximum 2000 óra
Maximum 2000 óra

– Maximum 2000 óra
Maximum 2000 óra
Ápoló 
Ápoló –– 4600 óra
4600 óra
50
50--50% elmélet
50% elmélet--gyakorlat
gyakorlat
A különbözetre program 
A különbözetre program 
készítése, a képesítés, a 
készítése, a képesítés, a 
teljesített óraszámok, 
teljesített óraszámok, 
tananyagtartalmak és 
tananyagtartalmak és 
egyéni portfolió alapján
egyéni portfolió alapján
background image
Felhasznált irodalom
Felhasznált irodalom
Patyi
Patyi--Vízvári: Egészségügyi 
Vízvári: Egészségügyi 
szakképzések kronológiai áttekintése 
szakképzések kronológiai áttekintése 
1954
1954--től napjainkig I
től napjainkig I--III. rész ( Etinfo 
III. rész ( Etinfo 
1954
1954--től napjainkig I
től napjainkig I--III. rész ( Etinfo 
III. rész ( Etinfo 
melléklet 2001.)
melléklet 2001.)
EüM (NM) rendeletei, utasításai, 
EüM (NM) rendeletei, utasításai, 
átiratai
átiratai
Nővér (folyóirat) 2007. február 
Nővér (folyóirat) 2007. február 
20. évfolyam I. szám
20. évfolyam I. szám
background image
Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet!
Jogszabályok találhatók:
Jogszabályok találhatók:
www.etiped.hu/archívum/jogszabályok
www.etiped.hu/archívum/jogszabályok
demeter.gyorgyi@eti.hu
demeter.gyorgyi@eti.hu
www.eti.hu
www.eti.hu
www.etiped.hu/archívum/jogszabályok
www.etiped.hu/archívum/jogszabályok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek