2015 munkanap áthelyezések

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet

 

Hatályos: 2015.01.01 - 2015.12.31

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

 

2. § A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

 

a)    január 10., szombat    munkanap

 

    január 2., péntek    pihenőnap

 

b)    augusztus 8., szombat    munkanap

 

    augusztus 21., péntek    pihenőnap

 

c)    december 12., szombat    munkanap

 

    december 24., csütörtök    pihenőnap

 

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

 

4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

 

(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek