feor08_kozl_melleklet.pdf

feor08_kozl_melleklet.pdf — PDF document, 168Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Melléklet 
a 7/2010. (IV. 23.) KSH közleményhez
 
A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 
 
 
 
 
 
1  GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 
 
11 
Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 
 
 
111  Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok 
 
 
 
1110 
Törvényhozó, miniszter, államtitkár 
 
 
112  Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői 
 
 
 
1121 
Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője 
 
 
 
1122 
Helyi önkormányzat választott vezetője 
 
 
 
1123 
Helyi önkormányzat kinevezett vezetője 
 
 
113  Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői 
 
 
 
1131 
Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője 
  
  1132 Egyházi 
vezető 
 
12 
Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői 
 
 
121  Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői 
 
 
 
1210 
Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető 
igazgató) 
 
13 
Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői 
 
 
131  Termelési egységek vezetői 
  
  1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató 
egység vezetője 
 
 
 
1312 
Ipari tevékenységet folytató egység vezetője 
  
  1313 Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
132  Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői 
 
 
 
1321 
Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője 
  
  1322 Informatikai 
és 
telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1323 
Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1324 
Szociális tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1325 
Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője 
  
  1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1327 
Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője 
  
  1328 Oktatási-nevelési 
tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1329 
Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője 
 
 
133  Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek 
vezetői 
  
  1331 Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1332 
Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1333 
Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1334 
Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője  
 
 
 
1335 
Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1336 
Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1339 
Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet 
folytató egység vezetője 
background image
 
 14  Gazdasági 
tevékenységet 
segítő egységek vezetői 
 
 
141  Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői 
 
 
 
1411 
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője 
  
  1412 Személyzeti 
vezető, humánpolitikai egység vezetője 
 
 
 
1413 
Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1414 
Vállalati stratégiatervezési egység vezetője 
 
 
 
1415 
Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője 
 
 
 
1416 
Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység 
vezetője 
 
 
 
1419 
Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője 
2 FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ 
FOGLALKOZÁSOK 
 21  Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások 
  
211 
Ipari, 
építőipari mérnökök 
  
  2111 Bányamérnök 
 
 
 
2112 
Kohó- és anyagmérnök 
  
  2113 Élelmiszer-ipari 
mérnök 
 
 
 
2114 
Fa- és könnyűipari mérnök 
  
  2115 Építészmérnök 
  
  2116 Építőmérnök 
  
  2117 Vegyészmérnök 
  
  2118 Gépészmérnök 
  
212 
Elektromérnökök 
 
 
 
2121 
Villamosmérnök (energetikai mérnök) 
 
 
 
2122 
Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 
  
  2123 Telekommunikációs 
mérnök 
  
213 
Egyéb 
mérnökök 
  
  2131 Mezőgazdasági mérnök 
  
  2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök 
 
 
 
2133 
Táj- és kertépítészmérnök 
  
  2134 Település- 
és 
közlekedéstervező mérnök 
  
  2135 Földmérő és térinformatikus 
  
  2136 Grafikus 
és 
multimédia-tervező  
  
  2137 Minőségbiztosítási mérnök 
 
 
 
2139 
Egyéb, máshova nem sorolható mérnök 
 
 
214  Szoftver- és alkalmazásfejlesztők, -elemzők 
  
  2141 Rendszerelemző (informatikai) 
  
  2142 Szoftverfejlesztő 
  
  2143 Hálózat- 
és 
multimédia-fejlesztő 
  
  2144 Alkalmazásprogramozó 
 
 
 
2149 
Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző 
background image
 
3
 
 
215  Adatbázis- és hálózati elemzők, üzemeltetők 
  
  2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető 
  
  2152 Rendszergazda 
  
  2153 Számítógép-hálózati 
elemző, üzemeltető 
 
 
 
2159 
Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető  
  
216 
Természettudományi 
foglalkozások 
  
  2161 Fizikus 
  
  2162 Csillagász 
  
  2163 Meteorológus 
  
  2164 Kémikus 
  
  2165 Geológus 
  
  2166 Matematikus 
  
  2167 Biológus, 
botanikus, 
zoológus és rokon foglalkozású 
  
  2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó 
 
 
 
2169 
Egyéb természettudományi foglalkozású 
 
22 
Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) 
 
 
221  Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások 
  
  2211 Általános 
orvos 
  
  2212 Szakorvos 
  
  2213 Fogorvos, 
fogszakorvos 
  
  2214 Gyógyszerész, 
szakgyógyszerész 
  
222 
Humán-egészségügyi 
(társ)foglalkozások 
 
 
 
2221 
Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású 
  
  2222 Optometrista 
 
 
 
2223 
Dietetikus és táplálkozási tanácsadó 
  
  2224 Gyógytornász 
 
  
  2225 Védőnő  
  
  2226 Mentőtiszt 
  
  2227 Hallás- 
és 
beszédterapeuta 
 
 
 
2228 
Alternatív gyógymódot alkalmazó 
 
 
 
2229 
Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású 
  
223 
Ápoló, 
szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)  
  
  2231 Ápoló 
(felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)  
  
  2232 Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)  
 
 
224  Állat- és növény-egészségügyi foglalkozások 
  
  2241 Állatorvos 
 
 
 
2242 
Növényorvos (növényvédelmi szakértő) 
 
23 
Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) 
 
 
231  Szociális szolgáltatási foglalkozások 
  
  2311 Szociálpolitikus 
 
 
 
2312 
Szociális munkás és tanácsadó 
background image
 
 24  Oktatók, 
pedagógusok 
  
241 
Felsőoktatási intézményi oktatók, tanárok 
  
  2410 Egyetemi, 
főiskolai oktató, tanár 
  
242 
Középfokú 
nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárok 
  
  2421 Középiskolai 
tanár 
 
 
 
2422 
Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató 
 
 
243  Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők 
 
 
 
2431 
Általános iskolai tanár, tanító 
  
  2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus 
 
 
244  Speciális oktatók, nevelők 
  
  2441 Gyógypedagógus 
  
  2442 Konduktor 
 
 
249  Egyéb szakképzett oktatók, nevelők 
  
  2491 Pedagógiai 
szakértő, szaktanácsadó 
 
 
 
2492 
Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül) 
 
 
 
2493 
Zenetanár (iskolarendszeren kívül) 
  
  2494 Egyéb 
művészetek tanára (iskolarendszeren kívül) 
 
 
 
2495 
Informatikatanár (iskolarendszeren kívül) 
 
 
 
2499 
Egyéb szakképzett oktató, nevelő 
 25  Gazdálkodási 
jellegű foglalkozások 
 
 
251  Pénzügyi és számviteli foglalkozások 
  
  2511 Pénzügyi 
elemző és befektetési tanácsadó 
  
  2512 Adótanácsadó, 
adószakértő 
  
  2513 Könyvvizsgáló, 
könyvelő, könyvszakértő 
  
  2514 Kontroller 
  
252 
Szervezetirányítási, 
üzletpolitikai foglalkozások 
  
  2521 Szervezetirányítási 
elemző, szervező  
  
  2522 Üzletpolitikai 
elemző, szervező 
 
 
 
2523 
Személyzeti és pályaválasztási szakértő 
 
 
 
2524 
Képzési és személyzetfejlesztési szakértő 
 
 
253  Kereskedelmi és marketingfoglalkozások 
 
 
 
2531 
Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 
  
  2532 PR-tevékenységet 
tervező, szervező 
  
  2533 Kereskedelmi 
tervező, szervező  
 
 
 
2534 
Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését 
tervező, szervező 
 
26 
Jogi és társadalomtudományi foglalkozások 
  
261 
Jogi 
foglalkozások 
  
  2611 Jogász, 
jogtanácsos 
  
  2612 Ügyész 
  
  2613 Bíró 
  
  2614 Közjegyző 
background image
 
5
  
  2615 Ügyvéd 
 
 
 
2619 
Egyéb jogi foglalkozású 
  
262 
Társadalomtudományi 
foglalkozások 
  
  2621 Filozófus, 
politológus 
  
  2622 Történész, 
régész 
  
  2623 Néprajzkutató 
  
  2624 Elemző közgazdász 
  
  2625 Statisztikus 
  
  2626 Szociológus, 
demográfus 
 
 
 
2627 
Nyelvész, fordító, tolmács 
  
  2628 Pszichológus 
 
 
 
2629 
Egyéb társadalomtudományi foglalkozású 
 
27 
Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez 
kapcsolódó) 
 
 
271  Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) 
 
 
 
2711 
Könyvtáros, informatikus könyvtáros 
  
  2712 Levéltáros 
  
  2713 Muzeológus, 
múzeumi 
gyűjteménygondnok 
  
  2714 Kulturális 
szervező 
 
 
 
2715 
Könyv- és lapkiadó szerkesztője 
  
  2716 Újságíró, 
rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő 
  
  2717 Szakképzett 
edző, sportszervező, -irányító 
 
 
 
2719 
Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez 
kapcsolódó) 
 
 
272  Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)  
  
  2721 Író 
(újságíró 
nélkül) 
  
  2722 Képzőművész 
  
  2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező 
  
  2724 Zeneszerző, zenész, énekes 
  
  2725 Rendező, operatőr 
  
  2726 Színész, 
bábművész 
  
  2727 Táncművész, koreográfus 
 
 
 
2728 
Cirkuszi- és hasonló előadóművész 
 
 
 
2729 
Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez 
kapcsolódó) 
 
 
273  Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) 
 
 
 
2730 
Pap (lelkész), egyházi foglalkozású 
 
29 
Egyéb magasan képzett ügyintézők 
 
 
291  Egyéb magasan képzett ügyintézők 
 
 
 
2910 
Egyéb magasan képzett ügyintéző 
background image
 
3 EGYÉB 
FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ 
FOGLALKOZÁSOK 
 
31 
Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások 
  
311 
Ipari, 
építőipari technikusok 
  
  3111 Bányászati 
technikus 
 
 
 
3112 
Kohó- és anyagtechnikus 
  
  3113 Élelmiszer-ipari 
technikus 
 
 
 
3114 
Fa- és könnyűipari technikus 
  
  3115 Vegyésztechnikus 
  
  3116 Gépésztechnikus 
  
  3117 Építő- és építésztechnikus  
  
312 
Elektrotechnikusok 
  
  3121 Villamosipari 
technikus (energetikai technikus) 
  
  3122 Villamosipari 
technikus (elektronikai technikus) 
  
313 
Egyéb 
technikusok 
  
  3131 Mezőgazdasági technikus 
  
  3132 Erdő- és természetvédelmi technikus 
  
  3133 Földmérő és térinformatikai technikus  
  
  3134 Környezetvédelmi 
technikus 
  
  3135 Minőségbiztosítási technikus 
  
  3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő 
 
 
 
3139 
Egyéb, máshova nem sorolható technikus 
 
 
314  Számítástechnikai (informatikai) és kommunikációs foglalkozások 
 
 
 
3141 
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus 
  
  3142 Informatikai 
és 
kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató 
technikus 
 
 
 
3143 
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus 
 
 
 
3144 
Webrendszer- (hálózati) technikus 
  
  3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus 
  
  3146 Telekommunikációs 
technikus 
 
 
315  Folyamatirányítók (berendezések vezérlői)  
  
  3151 Energetikai 
(erőművi) berendezés vezérlője 
  
  3152 Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője 
  
  3153 Vegyipari 
alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője 
  
  3154 Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője 
 
 
 
3155 
Fémgyártási berendezés vezérlője 
 
 
 
3159 
Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője  
  
316 
Üzemfenntartási 
foglalkozások 
 
 
 
3161 
Munka- és termelésszervező  
  
  3162 Energetikus 
 
 
 
3163 
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású 
background image
 
7
 
 
317  Vízi- és légijármű-vezetők, légiirányítók 
 
 
 
3171 
Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt 
  
  3172 Légijármű-vezető, hajózómérnök 
  
  3173 Légiforgalmi 
irányító 
 
 
 
3174 
Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője 
  
319 
Egyéb 
műszaki foglalkozások 
  
  3190 Egyéb 
műszaki foglalkozású 
 
32 
Szakmai irányítók, felügyelők 
  
321 
Ipari, 
építőipari szakmai irányítók, felügyelők 
 
 
 
3211 
Bányászati szakmai irányító, felügyelő 
 
 
 
3212 
Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő 
  
  3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő 
 
 
322  Egyéb szakmai irányítók, felügyelők 
 
 
 
3221 
Irodai szakmai irányító, felügyelő 
  
  3222 Konyhafőnök, séf 
 33  Egészségügyi 
foglalkozások 
 
 
331  Ápolási és szülészeti kapcsolódó foglalkozások 
  
  3311 Ápoló, 
szakápoló 
  
  3312 Szülész(nő)i tevékenység segítője 
  
332 
Egészségügyi 
asszisztensek 
 
 
 
3321 
Általános egészségügyi asszisztens 
 
 
 
3322 
Egészségügyi dokumentátor  
  
  3323 Orvosi 
képalkotó 
diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője 
 
 
 
3324 
Orvosi laboratóriumi asszisztens 
  
  3325 Fogászati 
asszisztens 
 
 
 
3326 
Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens 
 
 
 
3327 
Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője 
 
 
333  Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások 
 
 
 
3331 
Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású 
 
 
 
3332 
Fizioterápiás asszisztens, masszőr 
  
  3333 Fogtechnikus 
  
  3334 Ortopédiai 
eszközkészítő 
  
  3335 Látszerész 
 
 
 
3339 
Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású 
 
 
334  Állat- és növényegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások 
  
  3341 Állatorvosi 
asszisztens 
  
  3342 Növényorvosi 
(növényvédelmi) asszisztens 
 34  Oktatási 
asszisztensek 
  
341 
Oktatási 
asszisztensek 
  
  3410 Oktatási 
asszisztens 
background image
 
 
35 
Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások 
 351 
Szociális 
foglalkozások 
  
  3511 Szociális 
segítő 
  
  3512 Hivatásos 
nevelőszülő, főállású anya 
  
  3513 Szociális gondozó, szakgondozó 
  
  3514 Jelnyelvi 
tolmács 
  
  3515 Ifjúságsegítő 
  
352 
Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintézők 
  
  3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző 
 36  Üzleti 
jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök 
  
361 
Pénzügyi, 
gazdasági 
ügyintézők 
  
  3611 Pénzügyi 
ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) 
  
  3612 Pénzintézeti 
ügyintéző 
  
  3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker 
  
  3614 Számviteli 
ügyintéző 
  
  3615 Statisztikai 
ügyintéző 
  
  3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő 
 
 
362  Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök 
 
 
 
3621 
Biztosítási ügynök, ügyintéző 
  
  3622 Kereskedelmi 
ügyintéző 
  
  3623 Anyaggazdálkodó, 
felvásárló 
  
  3624 Ügynök 
(a 
biztosítási ügynök kivételével) 
 
 
363  Egyéb üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői 
  
  3631 Konferencia- 
és 
rendezvényszervező 
 
 
 
3632 
Marketing- és PR-ügyintéző 
  
  3633 Ingatlanügynök, 
ingatlanforgalmazási ügyintéző 
 
 
 
3639 
Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 
 
 
364  Igazgatási és jogi asszisztensek 
  
  3641 Személyi 
asszisztens 
  
  3642 Jogi 
asszisztens 
 
 
 
3649 
Egyéb igazgatási és jogi asszisztens 
  
365 
Hatósági 
ügyintézők 
  
  3651 Vám- 
és 
pénzügyőr 
 
 
 
3652 
Adó- és illetékhivatali ügyintéző 
 
 
 
3653 
Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző 
 
 
 
3654 
Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző 
  
  3655 Nyomozó 
  
  3656 Végrehajtó, 
adósságbehajtó 
 
 
 
3659 
Egyéb hatósági ügyintéző 
background image
 
9
 37  Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások  
  
371 
Művészeti és kulturális foglalkozások 
  
  3711 Segédszínész, 
statiszta 
  
  3712 Segédrendező 
  
  3713 Fényképész 
  
  3714 Díszletező, díszítő 
  
  3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású 
  
  3716 Lakberendező, dekoratőr 
 
 
 
3717 
Kulturális intézményi szaktechnikus 
  
  3719 Egyéb 
művészeti és kulturális foglalkozású 
 
 
372  Sport- és szabadidős foglalkozások 
  
  3721 Sportoló 
 
 
 
3722 
Fitnesz- és rekreációs program irányítója 
 
 
373  Egyéb vallási foglalkozások 
 
 
 
3730 
Egyéb vallási foglalkozású 
 39  Egyéb 
ügyintézők  
  
391 
Egyéb 
ügyintézők 
  
  3910 Egyéb 
ügyintéző 
4  IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLKAPCSOLATI) FOGLALKOZÁSOK 
 
41 
Irodai, ügyviteli foglalkozások  
 
 
411  Általános irodai, ügyviteli foglalkozások  
  
  4111 Titkár(nő) 
 
 
 
4112 
Általános irodai adminisztrátor 
  
  4113 Gépíró, 
szövegszerkesztő 
  
  4114 Adatrögzítő, kódoló 
  
412 
Számviteli 
foglalkozások 
  
  4121 Könyvelő (analitikus) 
  
  4122 Bérelszámoló 
 
 
 
4123 
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor  
 
 
 
4129 
Egyéb számviteli foglalkozású 
 
 
413  Irodai szaknyilvántartási foglalkozások 
  
  4131 Készlet- 
és 
anyagnyilvántartó 
 
 
 
4132 
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 
 
 
 
4133 
Könyvtári, levéltári nyilvántartó 
  
  4134 Humánpolitikai 
adminisztrátor 
 
 
 
4135 
Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) 
  
  4136 Iratkezelő, irattáros 
 
 
419  Egyéb irodai, ügyviteli foglalkozások 
 
 
 
4190 
Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 
 
 
background image
 
10 
42 Ügyfélkapcsolati foglalkozások 
  
421 
Pénzkezelők, pénzintézeti pénztárosok 
  
  4211 Banki 
pénztáros 
  
  4212 Szerencsejáték-szervező 
  
  4213 Zálogházi 
ügyintéző és pénzkölcsönző 
  
422 
Ügyfélkapcsolati 
foglalkozások 
  
  4221 Utazásszervező, tanácsadó 
  
  4222 Recepciós 
  
  4223 Szállodai 
recepciós 
  
  4224 Ügyfél- 
(vevő)tájékoztató 
 
 
 
4225 
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója 
  
  4226 Lakossági 
kérdező, összeíró 
 
 
 
4227 
Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású 
 
 
 
4229 
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású 
5  KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK 
 
51 
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások 
  
511 
Kereskedelmi 
foglalkozások 
  
  5111 Kereskedő 
  
  5112 Vezető eladó 
  
  5113 Bolti 
eladó 
  
  5114 Kölcsönző 
 
 
 
5115 
Piaci, utcai árus 
 
 
 
5116 
Piaci, utcai étel- és italárus 
 
 
 
5117 
Bolti pénztáros, jegypénztáros 
 
 
512  Egyéb kereskedelmi foglalkozások 
  
  5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője 
 
 
 
5122 
Áru- és divatbemutató 
  
  5123 Telefonos 
(multimédiás) értékesítési ügynök 
 
 
 
5129 
Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású 
  
513 
Vendéglátó-ipari 
foglalkozások 
  
  5131 Vendéglős  
  
  5132 Pincér 
  
  5133 Pultos 
  
  5134 Szakács 
  
  5135 Cukrász 
 52  Szolgáltatási 
foglalkozások 
  
521 
Személyi 
szolgáltatási 
foglalkozások 
  
  5211 Fodrász 
  
  5212 Kozmetikus 
  
  5213 Manikűrös, pedikűrös 
 
 
 
5219 
Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású 
background image
 
11
 
  
522 
Személygondozási 
foglalkozások 
  
  5221 Gyermekfelügyelő, dajka 
  
  5222 Segédápoló, 
műtőssegéd 
  
  5223 Házi 
gondozó 
 
 
 
5229 
Egyéb személygondozási foglalkozású 
  
523 
Utaskísérők, jegykezelők 
  
  5231 Kalauz, 
menetjegyellenőr 
  
  5232 Utaskísérő (repülőn, hajón) 
  
  5233 Idegenvezető 
  
524 
Épületfenntartási 
foglalkozások 
  
  5241 Vezető takarító 
  
  5242 Házvezető 
  
  5243 Épületgondnok 
 
 
 
525  Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások 
  
  5251 Rendőr 
  
  5252 Tűzoltó 
  
  5253 Büntetés-végrehajtási 
őr 
  
  5254 Vagyonőr, testőr 
  
  5255 Természetvédelmi 
őr 
  
  5256 Közterület-felügyelő 
 
 
 
5259 
Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású 
 
 
529  Egyéb szolgáltatási foglalkozások 
  
  5291 Járművezető-oktató 
  
  5292 Hobbiállat-gondozó, 
-kozmetikus 
  
  5293 Temetkezési 
foglalkozású 
 
 
 
5299 
Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású 
6 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 
 61  Mezőgazdasági foglalkozások 
  
611 
Növénytermesztési 
foglalkozások 
  
  6111 Szántóföldinövény-termesztő 
  
  6112 Bionövény-termesztő 
  
  6113 Zöldségtermesztő 
  
  6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 
 
 
 
6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 
  
  6116 Gyógynövénytermesztő 
 
 
 
6119 
Egyéb növénytermesztési foglalkozású 
 
 
612  Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások 
 
 
 
6121 
Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő  
  
  6122 Baromfitartó 
és 
-tenyésztő 
  
  6123 Méhész 
 
 
 
6124 
Kisállattartó és -tenyésztő 
background image
 
12 
 
 
613  Vegyes profilú gazdálkodók 
 
 
 
6130 
Vegyes profilú gazdálkodó 
 62  Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások 
  
621 
Erdőgazdálkodási foglalkozások 
  
  6211 Erdészeti 
foglalkozású 
  
  6212 Fakitermelő (favágó) 
  
622 
Vadgazdálkodási 
foglalkozások 
  
  6220 Vadgazdálkodási 
foglalkozású 
  
623 
Halászati 
foglalkozások 
  
  6230 Halászati 
foglalkozású 
7 IPARI 
ÉS 
ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK 
 71  Élelmiszer-ipari 
foglalkozások 
 
 
711  Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók 
  
  7111 Húsfeldolgozó 
 
 
 
7112 
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító 
  
  7113 Tejfeldolgozó, 
tejtermékgyártó 
  
  7114 Pék, 
édesiparitermék-gyártó 
 
 
 
7115 
Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő 
 72  Könnyűipari foglalkozások 
 
 
721  Ruha- és bőripari foglalkozások 
  
  7211 Szabásminta-készítő 
  
  7212 Szabó, 
varró 
  
  7213 Kalapos, 
kesztyűs 
  
  7214 Szűcs, szőrmefestő 
  
  7215 Tímár 
  
  7216 Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító 
  
  7217 Cipész, 
cipőkészítő, -javító 
  
722 
Faipari 
foglalkozások 
  
  7221 Famegmunkáló 
  
  7222 Faesztergályos 
  
  7223 Bútorasztalos 
  
  7224 Kárpitos 
  
  7225 Kádár, 
bognár 
  
723 
Nyomdaipari 
foglalkozások 
  
  7231 Nyomdai 
előkészítő 
 
 
 
7232 
Nyomdász, nyomdai gépmester 
  
  7233 Könyvkötő 
 
73 
Fém- és villamosipari foglalkozások 
  
731 
Kohászati 
foglalkozások 
  
  7310 Fémöntőminta-készítő 
background image
 
13
  
732 
Fémmegmunkálók 
  
  7321 Lakatos 
  
  7322 Szerszámkészítő 
  
  7323 Forgácsoló 
  
  7324 Fémcsiszoló, 
köszörűs, szerszámköszörűs 
  
  7325 Hegesztő, lángvágó 
  
  7326 Kovács 
  
  7327 Festékszóró, 
fényező 
 
 
 
7328 
Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő 
 
 
733  Gépek, berendezések karbantartói, javítói 
  
  7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító 
  
  7332 Repülőgépmotor-karbantartó, -javító 
  
  7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 
 
 
 
7334 
Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész) 
  
  7335 Kerékpár-karbantartó, 
-javító 
  
734 
Villamossági 
berendezések 
műszerészei, szerelői 
 
 
 
7341 
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója 
 
 
 
7342 
Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója 
  
  7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító  
 74  Kézműipari foglalkozások 
  
741 
Kézműipari foglalkozások 
  
  7411 Címfestő 
  
  7412 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló 
  
  7413 Keramikus 
  
  7414 Üveggyártó 
  
  7415 Hangszerkészítő 
  
  7416 Szőr- és tollfeldolgozó 
 
 
 
7417 
Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó 
  
  7418 Textilműves, hímző, csipkeverő 
  
  7419 Egyéb 
kézműipari foglalkozású 
  
742 
Finommechanikai 
műszerészek 
  
  7420 Finommechanikai 
műszerész 
 75  Építőipari foglalkozások 
  
751 
Építőmesteri foglalkozások 
  
  7511 Kőműves 
  
  7512 Gipszkartonozó, 
stukkózó 
  
  7513 Ács 
  
  7514 Épületasztalos 
  
  7515 Építményszerkezet-szerelő 
  
  7519 Egyéb 
építőmesteri foglalkozású 
background image
 
14 
 
 
752  Építési, szerelési foglalkozások 
 
 
 
7521 
Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) 
  
  7522 Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő 
  
  7523 Felvonószerelő 
  
  7524 Épületvillamossági 
szerelő, villanyszerelő 
 
 
 
7529 
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 
 
 
753  Építési szakipari foglalkozások 
  
  7531 Szigetelő 
  
  7532 Tetőfedő 
  
  7533 Épület-, 
építménybádogos 
  
  7534 Burkoló 
  
  7535 Festő és mázoló 
  
  7536 Kőfaragó, műköves 
 
 
 
7537 
Kályha- és kandallóépítő 
  
  7538 Üvegező 
 
 
 
7539 
Egyéb építési szakipari foglalkozású 
 
79 
Egyéb ipari és építőipari foglalkozások 
 
 
791  Egyéb ipari és építőipari foglalkozások 
  
  7911 Ipari 
búvár 
  
  7912 Ipari 
alpinista 
  
  7913 Robbantómester 
  
  7914 Kártevőirtó, gyomirtó 
  
  7915 Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító 
 
 
 
7919 
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 
8 GÉPKEZELŐK, ÖSSZESZERELŐK, JÁRMŰVEZETŐK 
 
81 
Feldolgozóipari gépek kezelői 
 
 
811  Élelmiszer-, ital-, dohánygyártó gépek kezelői 
 
 
 
8111 
Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője 
 
 
 
8112 
Dohánygyártó gép kezelője 
  
812 
Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozók 
 
 
 
8121 
Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó  
 
 
 
8122 
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 
  
  8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 
  
  8124 Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 
  
  8125 Fafeldolgozó 
gép 
kezelője és gyártósor mellett dolgozó 
 
 
 
8126 
Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 
  
813 
Vegyipari 
alapanyagot és terméket gyártók, gépkezelők 
  
  8131 Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője 
 
 
 
8132 
Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője 
 
 
 
8133 
Gyógyszergyártó gép kezelője 
  
  8134 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője 
  
  8135 Műanyagtermék-gyártó gép kezelője 
background image
 
15
  
  8136 Gumitermékgyártó 
gép 
kezelője 
 
 
 
8137 
Fotó- és mozgófilmlaboráns 
 
 
814  Alapanyaggyártó gépek kezelői 
 
 
 
8141 
Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője 
 
 
 
8142 
Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője 
  
  8143 Cement-, 
kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője 
 
 
 
8144 
Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője 
 
 
815  Fémfeldolgozó és -megmunkáló gépek kezelői 
 
 
 
8151 
Fémfeldolgozó gép kezelője 
  
  8152 Fémmegmunkáló, 
felületkezelő gép kezelője 
 
 
819  Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői 
 
 
 
8190 
Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője 
 82  Összeszerelők 
  
821 
Összeszerelők 
  
  8211 Mechanikaigép-összeszerelő 
  
  8212 Villamosberendezés-összeszerelő 
  
  8219 Egyéb 
termék-összeszerelő 
 
83 
Helyhez kötött gépek kezelői 
 
 
831  Bányászati gépek kezelői 
  
  8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő) 
 
 
 
8312 
Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz) 
 
 
832  Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői 
 
 
 
8321 
Energetikai gép kezelője 
 
 
 
8322 
Vízgazdálkodási gép kezelője 
  
  8323 Kazángépkezelő 
  
  8324 Sugármentesítő gép, berendezés kezelője 
 
 
 
8325 
Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője 
  
  8326 Mozigépész, 
vetítőgépész 
  
  8327 Mosodai 
gép 
kezelője 
 
 
 
8329 
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője 
 84  Járművezetők és mobil gépek kezelői 
  
841 
Járművezetők és kapcsolódó foglalkozások 
  
  8411 Mozdonyvezető 
  
  8412 Vasútijármű-vezetéshez kapcsolódó foglalkozású 
  
  8413 Villamosvezető 
  
  8414 Metróvezető 
  
  8415 Trolibuszvezető 
  
  8416 Személygépkocsi-vezető 
  
  8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 
  
  8418 Autóbuszvezető 
  
  8419 Egyéb 
járművezető és kapcsolódó foglalkozású 
background image
 
16 
 
 
842  Mobil gépek kezelői 
  
  8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője 
 
 
 
8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője 
 
 
 
8423 
Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője 
 
 
 
8424 
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 
  
  8425 Targoncavezető 
  
843 
Hajózási 
foglalkozások 
 
 
 
8430 
Hajószemélyzet, kormányos, matróz 
9  SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 
 
91 
Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 
 
 
911  Takarítók és kisegítők 
 
 
 
9111 
Háztartási takarító és kisegítő  
 
 
 
9112 
Intézményi takarító és kisegítő  
  
  9113 Kézi 
mosó, 
vasaló 
  
  9114 Járműtakarító 
  
  9115 Ablaktisztító 
 
 
 
9119 
Egyéb takarító és kisegítő 
 92  Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások 
  
921 
Szemétgyűjtők és hasonló foglalkozások 
  
  9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő 
  
  9212 Hulladékosztályozó 
 
 
922  Szállítási foglalkozások és rakodók 
 
 
 
9221 
Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője 
  
  9222 Állati 
erővel vont jármű hajtója 
  
  9223 Rakodómunkás 
  
  9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő 
  
  9225 Kézi 
csomagoló 
  
923 
Egyéb 
egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások 
  
  9231 Portás, 
telepőr, egyszerű őr 
  
  9232 Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású 
  
  9233 Hivatalsegéd, 
kézbesítő 
  
  9234 Hordár, 
csomagkihordó 
  
  9235 Gyorséttermi 
eladó 
  
  9236 Konyhai 
kisegítő 
  
  9237 Háztartási 
alkalmazott 
  
  9238 Parkolóőr 
 
 
 
9239 
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási 
foglalkozású 
 93  Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások 
  
931 
Egyszerű ipari foglalkozások 
  
  9310 Egyszerű ipari foglalkozású 
background image
 
17
  
932 
Egyszerű építőipari foglalkozások 
  
  9321 Kubikos 
  
  9329 Egyéb 
egyszerű építőipari foglalkozású 
  
933 
Egyszerű mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások  
  
  9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 
  
  9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású 
0  FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAI 
 
01 
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 
 
 
011  Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 
 
 
 
0110 
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 
 
02 
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 
 
 
021  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 
 
 
 
0210 
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 
 
03 
Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai 
  
031 
Fegyveres 
szervek 
középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai 
 
 
 
0310 
Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek