EGYSZERUSITETT_MUNKASZERZODES_MINTA.doc

EGYSZERUSITETT_MUNKASZERZODES_MINTA.doc — Microsoft Word Document, 48Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS

(2010. augusztus 1-jétől)

Munkáltató

neve, megnevezése:

székhelye, lakóhelye:

Adószáma:

Munkavállaló

neve, születési családi és utóneve(i):

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve(i):

lakóhelye:

TAJ-száma:∗

adóazonosító jele:∗

Egyszerűsített munka jellege:

Alkalmi munka:

Mezőgazdasági idénymunka:

Turisztikai idénymunka:

Munkakör:

…………………………………………

Munkaviszony kezdete:

…….év ………………hó
….. nap

Munkaviszony megszűnésének napja:

…….év ………………hó
….. nap

Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):∗∗ ….; ....; ….; ....; ….

Rendes munkaidő: ….. óra/nap

Személyi alapbér (bruttó):

……………… Ft/hó vagy

……………….Ft/nap, összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére

Munkavégzési hely:∗∗∗

Kelt:

…………………………., …………év ……………………hó …….nap

……………………………….

munkáltató

…………………………….

munkavállaló

∗ Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

∗∗ Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni.

∗∗∗ A munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését (pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell feltüntetni.

1

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek