57-14-Berszamfejtest-erinto-valtozasok-2011.pdf

57-14-Berszamfejtest-erinto-valtozasok-2011.pdf — PDF document, 301Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ 
VÁLTOZÁSOK 2011
BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ 
background image
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Egykulcsos SZJA
2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék,
százaléknak felel meg a korábbi – a 17 százalékos alsó kulccsal
adómértéket kell alkalmazni az összevont adóalapra, továbbá
ingatlan vagyon átruházásából, béren kívüli juttatásokból,
árfolyamnyereségbıl,
ellenırzött
tıkepiaci
ügyletbıl)
nyereménybıl származó jövedelmekre –is.
VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL
Bruttó havi bér
160 000 Ft
Nettó bér 2010
113 376 Ft
100%
Nettó bér 2011 (gyerek 
nélkül)
111 588 Ft
98%
Nettó bér 2011 (1 gyerek)
121 588 Ft
107%
Nettó bér 2011 (2 gyerek)
131 588 Ft
116%
Nettó bér 2011 (3 gyerek)
132 000 Ft
116%
Adóterhet nem viselı járandóság
Megszőnik az adóterhet nem viselı járandóság fogalma
jövedelmet jelentett, amelyet az összes jövedelem kiszámítása
nem kellett megfizetni, viszont magasabb adósávba tolhatta
Mivel az adóterhet nem viselı járandóság ezentúl adómentes
BDO Magyarország – Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
Mivel az adóterhet nem viselı járandóság ezentúl adómentes
GYES, nyugdíj összege) az összevont adóalap megállapításakor
A hallgatói munkadíj munkaviszonyból származó jövedelemként
számít. Így a hallgatói munkadíj az összevont adóalap részeként
érvényesítésére, továbbá járulékalapként TB ellátásokra és
Adójóváírás
Az adójóváírás a bér adóalap-kiegészítéssel növelt összegének
jogosultsági hónaponként legfeljebb 12 100 forint (évente
érvényesíthetı, ha a magánszemély összes jövedelme az
Ha meghaladja, a meghaladó rész 12 százalékával csökkenteni
százalékát, de legfeljebb 145 200 forintot, így évi 3 960
adójóváírás.
A munkáltató az adóelılegnél akkor veheti figyelembe az
arról, hogy az adóévben mástól nem szerez az összjövedelembe
százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve 20,32
kulccsal számolt - 21,59 százalék helyett. A 16 százalékos
továbbá valamennyi külön adózó jövedelemre – az ingó és
juttatásokból, tıkejövedelembıl (kamatjövedelembıl, osztalékból,
ügyletbıl)
keletkezı,
illetve
egyéb,
kamatkedvezménybıl,
VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL
300 000 Ft
500 000 Ft
185 490 Ft
100%
274 300 Ft
100%
186 540 Ft
101%
310 900 Ft
113%
196 540 Ft
106%
320 900 Ft
117%
206 540 Ft
111%
330 900 Ft
121%
247 500 Ft
133%
409 900 Ft
149%
fogalma. Ez a korábbi szabályok szerint olyan adóköteles
kiszámítása során figyelembe kellett venni, de a rá jutó adót
tolhatta a magánszemély jövedelmeit.
adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (például
Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
2
adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (például
megállapításakor nem kell figyelembe venni.
jövedelemként a magánszemély adóköteles jövedelmének
részeként adójóváírás, családi és egyéb kedvezmények
és szolgálati idı szerzésére jogosít.
összegének (a szuperbruttósított bérnek) 16 százaléka, de
(évente legfeljebb 145 200 forint). Teljes egészében akkor
adóévben nem haladja meg a 2 millió 750 ezer forintot.
csökkenteni kell az adóalap-kiegészítéssel növelt bér 16
960 ezer forint jövedelem fölött már nem érvényesíthetı
az adójóváírást, ha a magánszemély írásban nyilatkozik
összjövedelembe számító jövedelmet.
background image
Családi kedvezmény
A családi kedvezmény ezentúl már egy gyermek után
jövedelemkorlátja is. A kedvezményt adóalap-kedvezményként
helyett. A családi kedvezményt a házastársak együtt –
eltartott esetén havonta 10 000 Ft, három – és több gyermekeseknél
gyermekenként.
-
Családi kedvezményt érvényesíthet a kedvezményezett
-
aki családi pótlékra jogosult
-
a várandós nı és a vele közös háztartásban
megszületéséig)
-
a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek
Egy kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény
a jogosulttal közös háztartásban élı házastárssal, élettárssal
(munkáltatói adómegállapításban) attól függetlenül osztható
(munkáltatói adómegállapításban) attól függetlenül osztható
megállapításakor melyiküknél milyen mértékben vették figyelembe
Adókedvezmények
Átmeneti rendelkezések alapján még érvényesíthetı adókedvezmények
számolhat el. Ilyen, úgynevezett áthúzódó kedvezmény
kedvezménye, illetve a lakáscélú hitel törlesztése miatt igénybe
Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-elıtakarékossági
adókedvezménye 30 százalékról 20 százalékra csökken.
befizetések után továbbra is jövedelemkorlát figyelembe
nyugdíjpénztár esetében az adóévben legfeljebb 100 000
2020. január 1. elıtt elérıknél 130 000 forint), önkéntes
esetében az adóévben 120 000 forint (nyugdíjkorhatárukat
2020. január 1. elıtt elérıknél 130 000 forint), a kétfajta
forint (nyugdíjkorhatárukat 2020. január 1. elıtt elérıknél
Az önsegélyezı pénztárban legalább két évre lekötött vagy
százalékos adókedvezmény érvényesíthetı, már 2010
változatlanok maradnak”.
Adónyilatkozat
A magánszemély adóbevallás helyett adónyilatkozatot
BDO Magyarország – Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
A magánszemély adóbevallás helyett adónyilatkozatot
adókötelezettsége teljesítésekor.
Adónyilatkozatot tehet, aki
-
kizárólag egy munkáltatótól származó jövedelemmel
-
családi kedvezményt nem kíván megosztani
-
nem rendelkezik önkéntes kölcsönös pénztárakról
-
összes jövedelme nem haladja meg a 2 750
Ingatlan-bérbeadás
A magánszemélynek az ingatlan-bérbeadásból származó
minden esetben összevont adóalap részeként kell tekintenie,
kell adóznia utána. Megszőnik tehát a választási lehetıség
adózására.
után is érvényesíthetı és megszőnik a jogosultság felsı
kedvezményként lehet érvényesíteni a korábbi adókedvezmény
vagy közülük a keresı – vehetik igénybe. Egy és két
gyermekeseknél pedig 33 000 forint adócsökkentést jelent
kedvezményezett eltartottak után az:
háztartásban élı házastársa (a fogantatásnak 91.napjától a
gyermek (személy)
kedvezmény egyszer vehetı igénybe, de a kedvezmény megosztható
élettárssal. A családi kedvezmény az adóbevallásban
osztható meg a szülık között, hogy év közben, az adóelıleg
osztható meg a szülık között, hogy év közben, az adóelıleg
figyelembe.
adókedvezmények utoljára a 2015.évi adóval szemben
kedvezmény a tandíjnak, a felnıttképzés díjának halasztott
igénybe vehetı kedvezmény.
elıtakarékossági számlákra a tag által befizetett összeg
. Nem változott, hogy az önsegélyezı pénztári egyéni
figyelembe vétele nélkül vehetı igénybe kedvezmény. Önkéntes
forint (nyugdíjkorhatárukat
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és önsegélyezı pénztár
(nyugdíjkorhatárukat
kétfajta pénztárba együttesen legfeljebb az adóévben 120 000
elérıknél 150 000 forint) az adókiutalás.
vagy prevenciós szolgáltatásra fordított összegek után 10
2010-re is. „Az összeghatárok az elızı évhez képest
adónyilatkozatot nyújthat be az adóhatósághoz, elıször a 2011.évi
Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
3
adónyilatkozatot nyújthat be az adóhatósághoz, elıször a 2011.évi
jövedelemmel rendelkezik
megosztani
pénztárakról (ÖNYP, NYESZ)
750 000 Forintot, vagy nem érvényesít adójóváírást
jövedelmét – ha nem egyéni vállalkozóként bérbeadó –
tekintenie, és önálló tevékenységbıl származó jövedelemként
lehetıség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem külön
background image
Béren kívüli juttatások – Egyes meghatározott juttatások
Béren kívüli juttatások
Fizetendı közteher: az adó alapja a juttatás értékének
szja mértéke pedig 16%, amely ténylegesen 19,04% szja.
Meleg étkeztetés, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító
Üdülési csekk a minimálbér összegének erejéig/év
Iskolakezdési támogatás minimálbér 30%-a/év/gyerek
Önkéntes Nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása minimálbér
(visszamenılegesen maximum 3 hónapig számolható el)
Egészségpénztár munkáltatói hozzájárulása minimálbér
Internet költségtérítés már nem adómentes; kedvezményes
helyi utazási bérletre a társas vállalkozásban személyesen
Széchenyi Pihenı Kártya (SZÉP kártya) maximum 300.000
helyi utazási bérletre a társas vállalkozásban személyesen
Széchenyi Pihenı Kártya (SZÉP kártya) maximum 300.000
Nyilatkoztatás
A dolgozót nyilatkoztatni kell, hogy a nevezett béren kívüli
részesül. Az esetlegesen helytelenül kitöltött nyilatkozat a
Adómentes juttatások
Vissza nem térítendı lakáscélú felhasználás
beutazási költség
védıoltás
elemi kár, katasztrófa esetén nyújtott segély
sportrendezvényre belépıjegy vagy bérlet 50.000 Ft/fı/év
Egyes meghatározott juttatások
Fizetendı közteher: az adóalap a juttatás értékének 19%
mértéke pedig 16%, amely ténylegesen 19,04% szja + 27%
(a 27%-os Tb-járulékfizetés megszőnik)
Természetbeni juttatás fogalma megszőnik, az új elnevezés
következık:
BDO Magyarország – Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
üzleti partner vendéglátása vagy ehhez kapcsolódó egyéb
cégtelefon magáncélú használata
csoportos biztosítások adóköteles díja
az értékhatárt meghaladó mértékben adott béren kívüli
csekély értékő ajándék (évente háromszor, alkalmanként
reprezentáció, üzleti ajándék adómentes határát meghaladó
(az üzleti ajándék értékhatára: alkalmanként legfeljebb
reklámcélú ajándék, melynek egyedi értéke nem haladhatja
Társadalombiztosítás 2011 fıbb változásai
Járulékminimum
2011- tıl nincs minimum járulékalap. A járulékok alapját
legalább a tárgyhavi minimálbér (78.000 Ft) képezi
járulékfizetési kötelezettség és a fıállású vállalkozóra
utáni járulékfizetési szabály. Ezután a minimális járulékalap
végzettséget igénylı vállalkozói tevékenység esetén a garantált
2011.
19%-os kiegészítéssel növelt összege (szuperbruttó); az
jogosító utalvány 18.000 Ft/hó/fı
minimálbér 50%-ig
el)
minimálbér 30%-a
kedvezményes adózással 5.000 Ft/hó erejéig téríthetı
személyesen közremőködı tag is jogosult
000 Ft-ot utalhat.
személyesen közremőködı tag is jogosult
000 Ft-ot utalhat.
kívüli juttatásokban más munkáltatónál/kifizetınél nem
a dolgozó felelıssége.
Ft/fı/év
%-os kiegészítéssel növelt összege (szuperbruttó), az szja
Eho
elnevezés: egyes meghatározott juttatások, amelyek a
Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
4
egyéb szolgáltatás
kívüli juttatás
alkalmanként a minimálbér 10%-ig adható)
meghaladó összeg
legfeljebb a minimálbér 25%-a)
haladhatja meg a minimálbér 1%-át
alapját 2011-tıl a ténylegesen kifizetett jövedelem, de
képezi. Megszőnik a minimálbér kétszeresére vonatkozó
irányadó, a tevékenységre jellemzı kereset ("TEJEKE")
járulékalap az egyszeres minimálbér, illetve a középfokú
garantált bérminimum összege.
background image
A nem biztosítottak havi egészségügyi szolgáltatási járuléka
A hallgatói munkadíj után TB járulékot kell fizetni, ami egyúttal
2011. évi járulékok: egyéni nyugdíjjárulék mértéke 9,5%
munkaerıpiaci járulék (7,5%) és a munkáltatói társadalombiztosítási
egyéni nyugdíjjárulék-alap fizetés felsı határa várhatóan
társadalombiztosítási járuléknak továbbra sincs felsı korlátja
Magánnyugdíjpénztárak 2011
A magánnyugdíjpénztári tagoktól 2010. november 1. és
biztosítási járulékot vonnak (nem pedig 8 %-os tagdíjat
ezeket
az
összegeket
az
adóhatóság
az
állami
Nyugdíjbiztosítási
nyugdíjkasszákhoz.
2011. január 31-ig kell eldönteniük a pénztártagoknak, hogy
2011. január 31-ig kell eldönteniük a pénztártagoknak, hogy
által tervezett szabályozás szerint azoknak a tagoknak kell
kívánnak maradni a jövıben is.
Aki nem nyilatkozik, az automatikusan visszakerül az állami
viszonya megszőnik. Az egyéni számlán felhalmozott vagyonát
részére. A továbbiakban a tag már csak az államtól
megtakarításait egyéni számlán vezetik majd, a megtakarítás
nyugdíjpénztári tagok, akiknek pozitív reálhozamuk volt,
hogy megtartják a pozitív hozamot.
Azok a tagok, akik
szenvedtek, az állami rendszerbe történı átlépés esetén
az állami nyugdíjrendszerben lettek volna.
Aki nem kíván visszalépni, annak nyilatkoznia kell
személyazonosságának
ellenırzése
céljából
személyesen
nyugdíjbiztosítási szervnél (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási
befolyt tagdíját a jogszabályok szerint a pénztárak továbbra
egyéni számláján, a kiválasztott portfólióban. 2011.
nyugdíjrendszerben további szolgálati idıt nem szerez,
társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során nem
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B.
járadékára lehet jogosult.
A magánnyugdíjpénztár csak a tagdíj befizetéseket
nyugdíjjárulék viszont az államhoz kerül, ez azt jelenti,
BDO Magyarország – Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
nyugdíjjárulék viszont az államhoz kerül, ez azt jelenti,
százalékos befizetése után nem lesz jogosult az állami nyugdíjra,
elveszíti, ezzel kiesik az állami szolidaritás rendszerébıl.
Járulék kedvezmények
A munkáltatók által igénybe vehetı járulékkedvezményt
2011. december 31-ig válthatják ki a munkavállalók, és
igénybe.
Új szabály, hogy ha egy gyermekgondozási szabadságról
párhuzamosan részmunkaidıs foglakoztatásával tölti be,
kedvezmény mérték munkavállalónként csak 20% lehet
mérték legfeljebb 3 évig alkalmazható.
Harmadik országbeli munkavállalók járulékfizetése
Jelenleg nem kell járulékot fizetnie Magyarországon szerzett
külföldön biztosított munkavállalónak, aki Magyarországon
járuléka 4950 forintról 5100 forintra nı.
egyúttal TB ellátásra jogosít.
%-ról 10%-ra emelkedik, az egyéni egészségbiztosítási és
társadalombiztosítási járulék (27%) mértéke nem változik. Az
várhatóan 7 665 000 Ft (azaz napi 21 000 Ft), a munkáltatói
korlátja.
2011. december 31. között 9,5
%-os egyéni nyugdíj-
és 1,5 %-os nyugdíj-biztosítási járulékot). Ez idı alatt
Nyugdíjbiztosítási
Alapba
továbbítja,
nem
pedig
a
hogy átlépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe. A kormány
hogy átlépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe. A kormány
kell majd nyilatkozatot tenniük, akik a magánpénztáruknál
állami nyugdíjrendszerbe, és magán-nyugdíjpénztári tagsági
vagyonát pedig a pénztárnak át kell adni, az állami szerv
államtól kaphat nyugdíjat. Az állami rendszerbe átlépık
megtakarítás pedig örökölhetı lesz. Azok a magán-
volt, úgy léphetnek majd át az állami nyugdíjrendszerbe,
akik a magán-nyugdíjpénztári tagságukkal veszteséget
kompenzálja az állam, és nyilvántartja ıket úgy, mintha
tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról, ezt
személyesen,
a
Nyugdíjbiztosítási
Alap
kezeléséért
felelıs
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) kell megtennie. A tagok eddig
továbbra is kezelik, a vagyon továbbra is kamatozik a tagok
december 1-jétıl kezdıdıen a társadalombiztosítási
szerez, és az ezt követıen szerzett keresete, jövedelme a
nem vehetı figyelembe, azonban a szociális igazgatásról
. §-ában meghatározott feltételek szerint az idıskorúak
győjti. A munkaadók által befizetett 24 százalék
jelenti, hogy aki a magánpénztári rendszerben marad, az 24
Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
5
jelenti, hogy aki a magánpénztári rendszerben marad, az 24
nyugdíjra, vagyis a nyugdíjbefizetéseinek 70 százalékát
járulékkedvezményt a START EXTRA és a START PLUSZ kártyát legkésıbb
ezek alapján a munkáltató 2013. december31-ig veheti
(GYED, GYES) visszatérı dolgozójának munkakörét két
be, akik után járulékkedvezményt vehetnek igénybe, a
a maximum 27% helyett. A csökkentett nyugdíjjárulék
szerzett jövedelem után, annak a harmadik országbeli
Magyarországon is munkát végez.
background image
Az új szabály szerint ez a menteség csak két évig áll fenn,
járulékfizetésre kötelezetté válik. Ha valaki mentsül,
munkavégzés befejezése után leghamarabb 3 év elteltével
Egészségbiztosítási ellátások
A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek
gondozása céljából. Fizetés nélküli szabadság ideje alatt
részére az ellátást ténylegesen folyósítják.
2011-tıl új munkaviszony létesítése esetén a kezdés napján
akkor folyósítható, ha a munkavállaló a munkát az elsı napon
közben történı balesetekre baleseti táppénz nem jár.
A terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet legkorábban
A terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet legkorábban
megelızı harmincadik naptól lehet benyújtani.
A gyermekgondozási díj iránti kérelmet legkorábban a terhességi
illetve, az annak megfelelı idıtartam lejártát megelızı harmincadik
Gyermekápolási táppénz annak a szülınek jár, aki a gyermeket
igénylı szülınek írásban kell nyilatkoznia.
A gyermekgondozási segély ismét a gyermekek három éves
Új fogalom a családtámogatás területén az örökbefogadó
Aki egészséges gyermeket fogad örökbe, annak a gyest
érdekében, hogy a gyermek alkalmazkodni tudjon az új életkörülményeihez
A családi pótlék egyezség vagy bírói ítélet alapján 50-50%-
Külföldi keresıképtelenséggel kapcsolatban új elıírás, hogy
kerül keresıképtelen állományba és errıl eredeti orvosi
fogadnia. Az orvosi igazolás alapján pénzbeli ellátásra lesz
Az Egészségbiztosító a foglalkoztatókat a hiányzó vagy
elmulasztása esetén bírságot szabhat ki. A szankciók területén
10.000 Ft-ra csökkentették.
BDO Magyarország – Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
fenn, ennél hosszabb Magyarországi munkavégzés esetén már
mentsül, és késıbb ismét Magyarországra jön dolgozni, a
elteltével végezhet ismét járulékmentesen munkát.
gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni
alatt a munkavállaló biztosítása csak addig áll fenn, amíg
napján bekövetkezett baleseti táppénz a dolgozónak csak
napon ténylegesen meg is kezdte, tehát a munkába menet
legkorábban a szülés várható idıpontját
legkorábban a szülés várható idıpontját
terhességi-gyermekágyi segély,
harmincadik naptól lehet benyújtani.
gyermeket a saját háztartásában neveli. Errıl az ellátást
éves koráig folyósítható.
gyes.
gyest 6 hónappal tovább folyósítják annak elısegítése
életkörülményeihez.
-ban megosztható.
hogy ha a magyar biztosított az Európai Unió területén
orvosi igazolást hoz, a magyar foglalkoztatónak ezt el kell
lesz jogosult.
pótló adatszolgáltatás teljesítésére szólítja fel, amely
területén új változás, hogy a bírság legkisebb mértékét
Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.                               Hírlevél 2010. December
6
background image
Összeállításunk
figyelemfelhívó
jellegő
és
helyettesíti
az
ügyletek
részletes
vizsgálatát,
mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat!
BDO Magyarország Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.
1126 Budapest, Nagy Jenı u. 10.
Telefon: 
+36 1 235-30-10
+36 1 235-30-90
Fax:
+36 1 266-64-38
E-mail:  office@bdo.hu
www.bdo.hu     www.munkaugyiblog.hu
Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült,
mindamellett nem zárhatók ki elírások és
hibák, melyekért nem tudunk felelısséget vállalni
Könyvelési
és
bérszámfejtési
szolgáltatásainkkal
kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül
irodánkat.
-
Ezt az összefoglalót a www.munkaugyiblog.
töltötte le.
és
nem
vizsgálatát,
BDO Magyarország Könyvelı és Bérszámfejtı Kft.
www.munkaugyiblog.hu
készült,
és más
vállalni.
szolgáltatásainkkal
közvetlenül
Hajnal Péter–
Partner, ügyvezetı
peter.hajnal@bdo.hu
Szente Gyöngyi –
Bérszámfejtés csoportvezetı
gyongyi.szente@bdo.hu
.hu-ról
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek